Privacy Policy

Dasar Privasi

Pautan kepada dasar privasi yang berikut mesti dimasukkan ke dalam semua laman web UiTM: Dasar privasi ini menetapkan cara Universiti Teknologi MARA (UiTM) menggunakan dan melindungi sebarang maklumat yang anda berikan kepada UiTM apabila anda menggunakan laman web ini. UiTM komited untuk memastikan privasi anda dilindungi. Jika pihak UiTM meminta anda menyediakan maklumat tertentu untuk membolehkan anda dikenal pasti semasa penggunaan laman web ini, maklumat anda terjamin selaras dengan kenyataan privasi ini. UiTM boleh mengubah dasar ini dari semasa ke semasa dengan mengemas kini laman web ini. Anda perlu menyemak laman web ini dari semasa ke semasa untuk memastikan anda berpuas hati dengan sebarang perubahan. Dasar ini berkuat kuasa mulai 1 JULAI 2016.

Notis Penafian

Maklumat yang terkandung di sini adalah untuk maklumat dan pendidikan semata-mata. UiTM tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau kerosakan akibat penggunaan maklumat yang terkandung di dalamnya. Pelbagai usaha telah dibuat untuk memastikan ketepatan maklumat yang dikemukakan sebagai fakta. Walau bagaimanapun kesilapan mungkin wujud. Pengguna mesti menyemak fakta-fakta yang diberikan

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.